ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ   ΤΗΣ ETAΙΡΕΙΑΣ MERISANT

 

Τροποποιήθηκε στις 25 Μαΐου 2018

 

Η Εταιρεία Merisant και οι υπάλληλοι, οι αντιπρόσωποι, οι θυγατρικές και οι συνεργάτες μας (εφεξής «Merisant», «εμείς», «μας» ή «εμάς») δεσμεύονται να προστατεύουν τις προσωπικές πληροφορίες  ή προσωπικά δεδομένα σας. Έχουμε υιοθετήσει και υλοποιήσει την παρούσα πολιτική  Απορρήτου («Πολιτική  Απορρήτου») ως μέρος της δέσμευσής μας να προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας σε όλους τους ιστότοπους, εφαρμογές κινητών και άλλα διαδικτυακά περιουσιακά στοιχεία με σύνδεση στην παρούσα Πολιτική  Απορρήτου (οι «Ιστότοποι»).

Η παρούσα Πολιτική  Απορρήτου ισχύει μόνο για τους Ιστότοπους και καλύπτει μόνο τις πληροφορίες που συλλέγονται σε σχέση με την πρόσβασή σας και τη χρήση των Ιστότοπων. Σας προτείνουμε θερμά να διαβάσετε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου για να μάθετε πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, γνωστοποιούμε και προστατεύουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας και σχετικά με τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε αναφορικά με τις πληροφορίες που μοιράζεστε.

 Η Merisant είναι το νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών (δηλ. ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων) στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής  Απορρήτου

 

Επειδή είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία, αυτή η Πολιτική Απορρήτου λαμβάνει υπόψη διάφορους κανονισμούς και πλαίσια ιδιωτικού απορρήτου που διέπουν τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, ανταλλαγή και διάθεση προσωπικών πληροφοριών. Οι πρακτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ώστε να αντανακλούν τις τοπικές πρακτικές και τις νομικές απαιτήσεις. Επιπλέον, αν και η παρούσα Πολιτική  Απορρήτου έχει σκοπό να περιγράψει το ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων επεξεργασίας προσωπικών πληροφοριών μας σε όλον τον κόσμο, οι δραστηριότητες επεξεργασίας μας σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να είναι πιο περιορισμένες, με βάση τους περιορισμούς που τίθενται από τους τοπικούς νόμους ή βάσει των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται.

Συγκατάθεση για την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου

Με τη χρήση των Ιστότοπων, συμφωνείτε με τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και συμφωνείτε ρητά να παρέχετε όλες τις προσωπικές πληροφορίες στη Merisant μέσω των Ιστότοπων, όπως μέσω email, αναρτήσεων σε ιστολόγια (blog) ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και στην επεξεργασία με αυτοματοποιημένα ή μη αυτοματοποιημένα μέσα για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική  Απορρήτου και υπόκεινται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν για τους Ιστότοπους.

Προσωπικές Πληροφορίες

Σε ολόκληρη την παρούσα Πολιτική  Απορρήτου, χρησιμοποιούμε τον όρο «προσωπικές πληροφορίες ή προσωπικά δεδομένα» για να περιγράψουμε πληροφορίες που μπορεί να συσχετίζονται με ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο. Τα «προσωπικά δεδομένα μπορεί να περιλαμβάνουν:

v  το όνομα,

v  την ταχυδρομική σας διεύθυνση

v  τον αριθμό τηλεφώνου,

v  τη διεύθυνση email,

v  την ημερομηνία γέννησης,

v  τον αριθμό άδειας οδήγησης ή

v  τον αριθμό ταυτότητας.

 

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική  Απορρήτου

Σας ζητούμε να διαβάζετε την παρούσα Πολιτική  Απορρήτου κατά καιρούς. Μπορεί να τροποποιούμε αυτή την Πολιτική  Απορρήτου οποτεδήποτε κατά την αποκλειστική κρίση μας. Εάν προβούμε σε ουσιώδεις αλλαγές σε αυτή την Πολιτική  Απορρήτου οποίες αυξάνουν τα δικαιώματά μας για τη χρήση προσωπικών πληροφοριών που έχουμε συλλέξει στο παρελθόν για εσάς, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας, όπου απαιτείται από το νόμο, είτε μέσω της καταχωρισμένης σας διεύθυνσης email είτε μέσω εμφανούς ανάρτησης στην παρούσα σελίδα.

Τα παρακάτω θέματα καλύπτονται παρακάτω (κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω συνδέσμους για να μεταβείτε στην αναφερόμενη ενότητα):

 1. Πληροφορίες που μπορεί να συλλέγουμε σχετικά με εσάς
 2. Πληροφορίες που μπορεί να συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα
 3. Πώς προστατεύουμε το ιδιωτικό απόρρητο των παιδιών
 4. Πώς μπορεί να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς
 5. Do Not Track (Μη παρακολούθηση)
 6. Πότε μπορεί να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας
 7. Τι μπορεί να κάνουμε με τις πληροφορίες του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 8. Πώς μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies
 9. Πώς διατηρούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας
 10. Διαφημίσεις τρίτων μερών
 11. Επιχειρηματικές διαβιβάσεις και εταιρικές αλλαγές
 12. Τοποθεσία και διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών
 13. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους και πρόσθετα προγράμματα (plug-ins) τρίτων μερών
 14. Πρόσθετες κοινοποιήσεις συγκεκριμένες κατά πολιτεία και χώρα
   Κοινοποίηση για τους κατοίκους της Καλιφόρνιας

 Κοινοποίηση για τους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων  

 χωρών εκτός των ΗΠΑ

 1. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

1. Πληροφορίες που μπορεί να συλλέγουμε σχετικά με εσάς

Μπορεί να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν αλληλεπιδράτε με τους Ιστότοπους, όπως και όταν συνδέεστε στους Ιστότοπους, όταν δημιουργείτε ένα λογαριασμό, εγγράφεστε στη λίστα αλληλογραφίας μας, κάνετε μια αγορά, ζητάτε μια υπηρεσία, ζητάτε πληροφορίες, επικοινωνείτε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, υποβάλλετε αίτηση για μια θέση εργασίας ή φορτώνετε περιεχόμενο στους Ιστότοπους μέσω διαφόρων μέσων, συμπεριλαμβανομένου του λογαριασμού σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος ενδέχεται να τροφοδοτεί πληροφορίες στους Ιστότοπους. Οι πληροφορίες που μπορεί να συλλέγουμε περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εξής:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, των ταχυδρομικών διευθύνσεων, της διεύθυνσης email και του αριθμού τηλεφώνου)·
 • Διαπιστευτήρια σύνδεσης·
 • Δημογραφικές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένης της ηλικίας/ημερομηνίας γέννησης, του φύλου και της χώρας στην οποία βρίσκεστε)·
 • Πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω των Ιστότοπων  (πληροφορίες υγείας). 
 • Ονόματα χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·
 • Προτιμήσεις σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες·
 • Πληροφορίες που επιλέγετε να υποβάλετε σε σχέση με τα σχόλια ή τα ερωτήματά σας·
 • Φωτογραφίες και άλλο περιεχόμενο που παρέχετε·
 • Στοιχεία επικοινωνίας για άλλους χρήστες (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email) όταν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως «Αποστολή αυτής της θέσης εργασίας σε ένα φίλο».
 • Επάγγελμα, αριθμός επαγγελματικής άδειας, τύπος άδειας, ημερομηνία λήξης άδειας, ειδικότητες και όνομα της εταιρείας   και
 • Ιστορικό απασχόλησης, ιστορικό εκπαίδευσης και άλλες πληροφορίες που περιέχονται σε ένα βιογραφικό σημείωμα που φορτώθηκε μέσω του Ιστότοπού μας ή υποβλήθηκε μέσω διαδικτυακής φόρμας αίτησης (που λαμβάνεται από τους αιτούντες εργασία, στο βαθμό που επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο).

2. Πληροφορίες που μπορεί να συλλέγουμε με αυτοματοποιημένα μέσα

Μπορεί να συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις συσκευές που χρησιμοποιείτε για να αλληλεπιδράσετε με τους Ιστότοπους, όπως και πληροφορίες σχετικά με το πώς αλληλεπιδράτε με τους Ιστότοπους. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις εξής:

 • Ακριβής γεωγραφική θέση (εν γνώσει σας και με τη συγκατάθεσή σας)·
 • Τοποθεσία (βάσει της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP))·
 • Διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά συσκευών·
 • Τύπος και έκδοση του προγράμματος περιήγησης·
 • Τύπος του λειτουργικού συστήματος·
 • Γλώσσα που χρησιμοποιεί το σύστημά σας και χώρα και ζώνη ώρας όπου βρίσκεται η συσκευή σας·
 • Πληροφορίες που αναζητήσατε στους Ιστότοπους·
 • Πότε και για πόσο καιρό επισκεφθήκατε τους Ιστότοπους·
 • Σελίδες που επισκεφθήκατε ενώ βρισκόσασταν στους Ιστότοπους·
 • Χρόνος που δαπανήσατε σε αυτές τις σελίδες και
 • Ιστότοπος που σάς παρέπεμψε στους Ιστότοπούς μας.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να σχετίζονται με οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες που μας παρείχατε.

Η ακριβής γεωγραφική σας θέση. Όταν αλληλεπιδράτε με τους Ιστότοπους, μπορεί να σας ζητηθεί η άδεια για να μας επιτρέψετε να συλλέξουμε στοιχεία για την ακριβή γεωγραφική σας τοποθεσία. Εάν συμφωνείτε με αυτή τη συλλογή, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουμε διαφημίσεις βάσει τοποθεσίας ή στοχοθετημένες διαφημίσεις και αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης· για να εντοπίσετε τους πλησιέστερους συνεργάτες λιανικής ή διανομής μας ή για σκοπούς ανάλυσης. Μπορείτε να διακόψετε τη συλλογή και τη χρήση στοιχείων γεωγραφικής τοποθεσίας αλλάζοντας τις ρυθμίσεις στο πρόγραμμα περιήγησης ή την κινητή συσκευή σας.

3. Πώς προστατεύουμε το ιδιωτικό απόρρητο των παιδιών

Οι Ιστότοποί μας είναι Ιστότοποι για γενικά ακροατήρια που δεν απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών. Εάν πληροφορηθούμε πραγματικά ότι οι πληροφορίες που συλλέξαμε έχουν παρασχεθεί από ένα παιδί ηλικίας κάτω των 13 ετών, θα διαγράψουμε αμέσως αυτές τις πληροφορίες.

4. Πώς μπορεί να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς

Μπορεί να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς για να κάνουμε τα εξής:

Να σας παρέχουμε προϊόντα, υπηρεσίες και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων που μπορεί να σας ενδιαφέρουν

 • Να διευκολύνουμε τις συναλλαγές σας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και εκπλήρωσης αγορών, των παραγγελιών αποστολής και της εξατομίκευσης της εμπειρίας πελάτη, όπου είναι δυνατόν·
 • Να σας στείλουμε διαφημιστικό υλικό και άλλες επικοινωνίες, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους·
 • Να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας·
 • Να σας στείλουμε κοινοποιήσεις μέσω email σχετικά με σχέσεις με επενδυτές, εάν ζητήσετε να τις λάβετε·
 • Να επικοινωνήσουμε με εσάς και να διαχειριστούμε τη συμμετοχή σας σε ειδικές εκδηλώσεις, διαγωνισμούς, κληρώσεις, προγράμματα, προσφορές, προγράμματα αφοσίωσης πελατών, έρευνες και έρευνα αγοράς·
 • Να σας παρέχουμε διαφημίσεις με βάση τα ενδιαφέροντά σας·
 • Να σας παρέχουμε μια διαδραστική εμπειρία μέσων κοινωνικής δικτύωσης που σας επιτρέπει να συνδέσετε την κοινωνική σας από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους Ιστότοπους·
 • Να δημιουργήσουμε και να διαχειριζόμαστε το λογαριασμό σας·
 • Να επεξεργαστούμε την αίτησή σας για εργασιακή απασχόληση και να σας ειδοποιούμε για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης που μπορεί να σας ενδιαφέρουν και
 • Να σας βοηθήσουμε να εντοπίσετε τους διανομείς των προϊόντων μας.

Για τη διαχείριση και βελτίωση των επιχειρησιακών μας λειτουργιών

 • Να λειτουργούμε και διαχειριζόμαστε τους Ιστότοπους·
 • Να λειτουργούμε, αξιολογούμε και βελτιώνουμε την επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης, ενίσχυσης, βελτίωσης και ανάλυσης των προϊόντων μας, όπως και της απόδοσης και λειτουργίας των Ιστότοπων· της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών· της διαχείρισης των επικοινωνιών μας και της εκτέλεσης λογιστικών, ελεγκτικών και άλλων εσωτερικών λειτουργιών·
 • Να επιβάλλουμε τις συμφωνίες μας·
 • Να μελετούμε πώς οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τους Ιστότοπους και
 • Να εκτελούμε άλλες έρευνες αγοράς, όπως τον καθορισμό των τάσεων και επιχειρηματικών ευκαιριών με βάση τη δραστηριότητα των καταναλωτών.

Για να εξασφαλίζουμε ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον και για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις

 • Να προστατεύουμε από και να εντοπίζουμε απάτες, καταχρήσεις και άλλες παράνομες δραστηριότητες·
 • Να επιβάλλουμε τους Όρους Χρήσης των Ιστότοπων, άλλες εταιρικές πολιτικές και πρότυπα του κλάδου και
 • Να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων.

Κατάρτιση προφίλ. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να αναπτύξουμε ένα προσωπικό προφίλ σχετικά με εσάς, που θα μας επιτρέπει, για παράδειγμα, να σας αντιμετωπίζουμε με πιο προσωπικό τρόπο, στα πλαίσια της προσέγγισης των πελατών μας.

Πολιτική  διαγραφής. Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε πλέον email με περιεχόμενο μάρκετινγκ από εμάς, ακολουθήστε τις οδηγίες «διαγραφής» (unsubscribe) στο email που λαμβάνετε από εμάς. Θα επεξεργαστούμε το αίτημά σας σε εύλογο χρονικό διάστημα. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών από λίστες οποιουδήποτε τρίτου μέρους, όπως ένας επιχειρηματικός εταίρος, στον οποίο έχουν προηγουμένως παρασχεθεί οι πληροφορίες σας σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Όπου απαιτείται από το νόμο, η Merisant θα λάβει εύλογα μέτρα για να ενημερώσει τα σχετικά τρίτα μέρη για το αίτημά σας.

Υπηρεσίες ανάλυσης. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε υπηρεσίες ανάλυσης τρίτων μερών, όπως το Google Analytics, στους Ιστότοπούς μας. Οι πάροχοι αναλυτικών υπηρεσιών μπορεί να χρησιμοποιούν τεχνολογίες όπως cookies, αρχεία καταγραφής διαδικτυακών διακομιστών και διαδικτυακούς «φάρους» (beacons) για να μας βοηθήσουν να αναλύσουμε τη χρήση των Ιστότοπών μας από επισκέπτες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω αυτών των τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, μπορεί να γνωστοποιηθούν στους παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης και σε άλλα σχετικά τρίτα μέρη που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να αναλύσουν τη χρήση των Ιστότοπων.

5. Do Not Track (Μη παρακολούθηση)

Δεν παρακολουθούμε πελάτες κατά την πάροδο του χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων μερών για την παροχή στοχευμένων διαφημίσεων και συνεπώς δεν ανταποκρινόμαστε σε σήματα «Μη παρακολούθησης» (Do Not Track).

6. Πότε μπορεί να μοιραζόμαστε τις πληροφορίες σας

Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τους συνεργάτες και θυγατρικές μας για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική  Απορρήτου και με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που εκτελούν υπηρεσίες και λειτουργίες εκ μέρους μας για να υποστηρίξουν τις αλληλεπιδράσεις μας μαζί σας, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, της επεξεργασίας ή παροχής των προϊόντων και υπηρεσιών μας, της αποστολής διαφημίσεων σε σας για τα προϊόντα μας, της διεξαγωγής ερευνών ή διαγωνισμών, της φιλοξενίας κριτικής προϊόντων ή της κατά τα άλλα επικοινωνίας μαζί σας.

Επιπλέον, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτες εταιρείες υπηρεσιών ανάλυσης, με σκοπό τη διεξαγωγή ερευνών σχετικά με το πώς χρησιμοποιούνται οι Ιστότοποί μας και ποια προϊόντα και υπηρεσίες προτιμούν οι καταναλωτές. Αυτά τα τρίτα μέρη χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να μας παρέχουν τις υπηρεσίες και να εκτελούν τις λειτουργίες για τις οποίες έχουμε συνάψει συμβάσεις.

Μπορεί επίσης να παρέχουμε σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων άλλων επιχειρήσεων και μελών του κοινού, συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία που δείχνουν γενικά πρότυπα χρήσης και στατιστικά στοιχεία, αλληλεπιδράσεις και συναλλαγές με τους Ιστότοπούς μας. Αυτά τα δεδομένα δεν σας προσδιορίζουν προσωπικά, ούτε παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την ατομική χρήση.

Μπορεί επίσης να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρχών επιβολής του νόμου, όπου διαπιστώνουμε ότι είναι σκόπιμο για:

 • Την επιβολή των Όρων Χρήσης μας·
 • Την προστασία της ιδιοκτησίας, των υπηρεσιών και των νόμιμων δικαιωμάτων μας·
 • Την αποτροπή σωματικής βλάβης σε πρόσωπα ή σε περιουσιακά στοιχεία άλλων, οικονομικών ζημιών, συμβάντων ασφαλείας ή σχετικά με μία διερεύνηση πιθανολογούμενης ή πραγματικής παράνομης δραστηριότητας·
 • Την αποτροπή απάτης κατά της Merisant και άλλων·
 • Την υποστήριξη λειτουργιών ελέγχου, συμμόρφωσης και εταιρικής διοίκησης·
 • Τη συμμόρφωση με κλητεύσεις, δικαστικές εντολές ή παρόμοιες νομικές διαδικασίες που εκδίδονται από υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κανονιστικές αρχές και δικαστήρια και
 • Τη συμμόρφωση με οποιουσδήποτε και όλους τους ισχύοντες νόμους.

7. Τι μπορεί να κάνουμε με τις πληροφορίες του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι Ιστότοποί μας σας επιτρέπουν να συνδεθείτε με τους λογαριασμούς σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των Facebook, Twitter, Instagram και Pinterest και να τους συσχετίσετε με τους Ιστότοπούς μας. Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, παρέχετε σε εμάς άδεια πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία των πληροφοριών του προφίλ του κοινωνικού δικτύου που έχετε διαθέσει για να μοιραστούμε και να χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με τους όρους χρήσης του κοινωνικού δικτύου και την παρούσα Πολιτική  Απορρήτου

Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις ιδιωτικού απορρήτου του λογαριασμού σας κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το ποιες πληροφορίες μοιράζονται μαζί μας και άλλες συνδεδεμένες εφαρμογές και για τη διαχείριση των πληροφοριών που μοιράζονται μέσω του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές σας κατά τη χρήση των Ιστότοπών μας.

Αν θέλετε να αποσυνδέσετε ένα λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης από τους Ιστότοπους, ανατρέξτε στις ρυθμίσεις του λογαριασμού κοινωνικού δικτύου και του παρόχου του.

8. Πώς μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies

Όταν επισκέπτεστε τους Ιστότοπούς μας, μπορεί να τοποθετήσουμε στις συσκευές σας τμήματα κώδικα, που ονομάζονται κοινώς «cookies», ή να χρησιμοποιήσουμε κάποια παρόμοια τεχνολογία (όπως διαδικτυακούς «φάρους» (beacons) ή τοπικό αποθηκευτικό χώρο του προγράμματος περιήγησης). Όπου επιτρέπεται από το νόμο, μπορεί να αρχίσουμε να συλλέγουμε πληροφορίες αμέσως μόλις επισκεφτείτε τους Iστότοπους. Χρησιμοποιώντας τους Ιστότοπους, μάς επιτρέπετε να συλλέξουμε και να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε cookies για να προσαρμόσουμε τις επισκέψεις σας στους Ιστότοπους, να παρακολουθήσουμε τα μοτίβα χρήσης στους Ιστότοπους ή να αναλύσουμε τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα.

Το πρόγραμμα περιήγησης ή η κινητή συσκευή σας μπορεί να σας επιτρέψει να αποκλείσετε τη μετάδοση ορισμένων πληροφοριών. Για παράδειγμα, μπορεί να έχετε τη δυνατότητά να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε συγκεκριμένους τύπους cookies, να περιορίσετε ή απενεργοποιήσετε ορισμένα cookies ή να αποκλείσετε όλα τα cookies. Μπορεί επίσης να μπορείτε να διαγράψετε ορισμένα cookies, που ονομάζονται Flash cookies, από τον Πίνακα ρυθμίσεων αποθήκευσης ιστότοπου (Website Storage Settings Panel) και το Πλαίσιο Γενικών Ρυθμίσεων Αποθήκευσης (Global Storage Settings Panel) του Adobe Flash. Μπορείτε να επιλέξετε να ενεργοποιήσετε αυτές τις επιλογές, αλλά αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να χρησιμοποιήσετε πολλές από τις βασικές λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά που διατίθενται στους Ιστότοπους.

9. Πώς διατηρούμε και προστατεύουμε τις πληροφορίες σας

Έχουμε εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ασφάλειας πληροφοριών που περιλαμβάνει διοικητικούς, τεχνικούς και φυσικούς ελέγχους, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να προστατεύουν εύλογα τις πληροφορίες που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά.

Μπορείτε να απεγγραφείτε από τα μηνύματα email, κειμένου ή άλλα μηνύματα μέσω των ρυθμίσεων του λογαριασμού σας ή ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο μήνυμα. Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να ενημερώσουμε τις πληροφορίες σας, επικοινωνώντας μαζί μας στο privacypolicy@merisant.com. Εκτός αν μας δώσετε διαφορετικές οδηγίες, διατηρούμε το δικαίωμα να διατηρήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους.

10. Τρίτο μέρος

Τα τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των διαφημιζόμενων, των παρόχων φιλοξενίας ιστότοπων και των πωλητών ψηφιακού περιεχομένου, μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές σας με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικούς ιστότοπους όταν χρησιμοποιείτε τους Ιστότοπους. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί επίσης να μας παρέχουν υπηρεσίες συλλογής δεδομένων, αναφορές, μέτρηση απόκρισης σε διαφημίσεις, αναλυτικές πληροφορίες και βοήθεια στην παράδοση σχετικών μηνυμάτων μάρκετινγκ και διαφημίσεων. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορούν να δουν, να επεξεργαστούν ή να ορίσουν τα δικά τους cookies. Η χρήση αυτών των τεχνολογιών από αυτά τα τρίτα μέρη υπόκειται στις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου και δεν καλύπτεται από την παρούσα Απορρήτου. Πολλά τρίτα μέρη και ορισμένα προγράμματα περιήγησης και κινητές συσκευές σάς επιτρέπουν να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων από τρίτους.

Οι Ιστότοποί μας μπορεί να χρησιμοποιούν το Google Analytics για σκοπούς διαφήμισης για τη συλλογή αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των Ιστότοπών μας από εσάς. Μπορούμε να χρησιμοποιούμε το cookie του Google Analytics και τα cookies διαφημίσεων της Google μαζί, για να συλλέξουμε δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Google Analytics χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις Διαφημίσεων της Google ή χρησιμοποιώντας το πρόσθετο πρόγραμμα (add-on) του προγράμματος περιήγησης για εξαίρεση από το Google Analytics. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση και τη λήψη στοχευμένων διαφημίσεων στην κινητή συσκευή σας από ορισμένες εταιρείες διαφημίσεων κινητής τηλεφωνίας και άλλες παρόμοιες οντότητες, λαμβάνοντας την εφαρμογή Choices από τη διεύθυνση www.aboutads.info/appchoices.

11. Επιχειρηματικές διαβιβάσεις και εταιρικές αλλαγές

Διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιούμε και να μεταφέρουμε όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τους Ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών πληροφοριών:

 • Σε έναν επόμενο ιδιοκτήτη, συνιδιοκτήτη ή φορέα εκμετάλλευσης ενός ή περισσοτέρων από τους ιστότοπους ή
 • Σε σχέση με μια εταιρική συγχώνευση, ενοποίηση ή αναδιάρθρωση, την πώληση ουσιαστικά όλων των μετοχών και περιουσιακών στοιχείων μας ή άλλων εταιρικών αλλαγών, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε διαδικασίας δέουσας επιμέλειας.

12. Τοποθεσία και διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών

Η Merisant είναι μια παγκόσμια εταιρεία και μπορεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται πληροφορίες σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Συνεπώς, και με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να εντοπιστούν και να υποστούν επεξεργασία σε μια χώρα στην οποία η Merisant διεξάγει επιχειρήσεις, διαφορετική από τη χώρα διαμονής σας ή τη χώρα από την οποία παρείχατε στην Merisant τις προσωπικές σας πληροφορίες. Αυτές οι άλλες χώρες μπορεί να μην έχουν τους ίδιους νόμους προστασίας δεδομένων με τη χώρα στην οποία κατοικείτε.

Επιπλέον, μπορεί να διαβιβάσουμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς μέσω των Ιστότοπων σε συνεργάτες, θυγατρικές και παρόχους υπηρεσιών σε άλλες χώρες, όπως στις Ηνωμένες Πολιτείες, για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Όταν διαβιβάζουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε μια άλλη χώρα, το κάνουμε σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Όταν διαβιβάζουμε προσωπικές πληροφορίες από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.) ή την Ελβετία σε χώρες εκτός ΕΟΧ και Η.Β., βασιζόμαστε σε εγκεκριμένους μηχανισμούς διαβίβασης δεδομένων, όπως είναι οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες, τις οποίες μπορείτε να ζητήσετε επικοινωνώντας μαζί μας στο privacypolicy@merisant.com. Με την παροχή των πληροφοριών σας μέσω των Ιστότοπων, συναινείτε στη συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των προσωπικών σας πληροφοριών.

13. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους και πρόσθετα προγράμματα (plug-ins) τρίτων μερών

Οι Ιστότοποί μας μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους για δική σας διευκόλυνση και πληροφόρηση. Αυτοί οι ιστότοποι μπορεί να λειτουργούν από εταιρείες που δεν σχετίζονται με μας. Σας συνιστούμε να ελέγξετε τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου ή τις κοινοποιήσεις των συνδεδεμένων ιστότοπων που επισκέπτεστε. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε ιστότοπων που δεν σχετίζονται με εμάς, με τη χρήση αυτών των ιστότοπων ή για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω ιστότοπων.

Οι πάροχοι τρίτων πρόσθετων προγραμμάτων (plug-ins), όπως τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα μέσα στους Ιστότοπούς μας για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των Ιστότοπων και τις αλληλεπιδράσεις σας με αυτές τις λειτουργίες. Αυτές οι πληροφορίες διέπονται από τις πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου των παρόχων των εν λόγω πρόσθετων προγραμμάτων. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου των εν λόγω τρίτων παρόχων.

Οι παρακάτω πρόσθετες κοινοποιήσεις ισχύουν για κατοίκους συγκεκριμένων δικαιοδοσιών:

Κοινοποιήσεις στους Κατοίκους της Καλιφόρνιας

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας, η ενότητα 1798.83 του Αστικού Κώδικα της Καλιφόρνιας σας επιτρέπει να εξαιρεθείτε από τη γνωστοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών από τη Merisant σε τρίτα μέρη, για σκοπούς απευθείας μάρκετινγκ των εν λόγω τρίτων μερών. Για να εξαιρεθείτε από αυτές τις γνωστοποιήσεις, παρακαλούμε στείλτε ένα email στο privacypolicy@merisant.com ή γράψτε μας στη διεύθυνση:

Merisant Company
Legal Department

125 S. Wacker Dr., Suite 3150

Chicago, IL 60606

U.S.A.
 

Εάν είστε κάτοικος της Καλιφόρνιας, ηλικίας κάτω των 18 ετών και εγγεγραμμένος χρήστης οποιουδήποτε Ιστότοπου όπου δημοσιεύεται αυτή η Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου, η Ενότητα 22851 του Κώδικα Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της Καλιφόρνιας σας επιτρέπει να ζητήσετε και να εξασφαλίσετε διαγραφή περιεχομένου ή πληροφοριών που αναρτήσατε δημοσίως. Για να υποβάλετε ένα τέτοιο αίτημα, στείλτε ένα email με λεπτομερή περιγραφή του συγκεκριμένου περιεχομένου ή των πληροφοριών στο privacy@merisant.com. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η αίτηση δεν εξασφαλίζει την πλήρη ή ολοκληρωμένη διαγραφή του περιεχομένου ή των πληροφοριών που έχετε δημοσιεύσει και ότι μπορεί να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες ο νόμος δεν απαιτεί ούτε επιτρέπει τη διαγραφή, ακόμη και όταν ζητηθεί.

Κοινοποίηση στους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων χωρών εκτός των ΗΠΑ

Η Merisant επεξεργάζεται προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς που περιγράφονται παραπάνω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συλλογή προσωπικών πληροφοριών μπορεί να απαιτείται για τη λειτουργία των Ιστότοπών μας ή για να σας παρέχουμε ορισμένα προϊόντα ή υπηρεσίες. Εάν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες με άλλους τρόπους, θα σας παρέχουμε μια ειδική κοινοποίηση κατά τη στιγμή της συλλογής.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των πληροφοριών σας

Επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες όπου έχουμε νομική βάση για να το πράξουμε. Η νομική βάση στην οποία θα στηριζόμαστε, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θα είναι μία από τις ακόλουθες:

 • Έχετε δώσει συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας·
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης μαζί σας ή για την εκπλήρωση ενός αιτήματος που έχετε υποβάλει·
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση που ισχύει για την Merisant ή
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς που εξυπηρετούν τα νόμιμα συμφέροντα της Merisant ως παγκόσμιας εταιρείας επιτραπέζιων ειδών, ώστε να προστατεύσουμε, για παράδειγμα, την επιχείρησή μας και να κατανοήσουμε καλύτερα τους πελάτες μας.

Αν σκοπεύουμε να επεξεργαστούμε περαιτέρω τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέξαμε για σκοπό διαφορετικό από εκείνο για τον οποίο συλλέχθηκαν αρχικά, θα σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με αυτόν τον δευτερεύοντα σκοπό και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση δίκαιης και διαφανούς επεξεργασίας, πριν προχωρήσουμε σε περαιτέρω επεξεργασία.

Πολιτική για τα Cookies

Αυτή η Πολιτική για τα Cookies εξηγεί τι είναι τα cookies και πώς και γιατί μπορεί να αποθηκεύονται στη συσκευή σας και να γίνεται προσπέλασή τους από τη συσκευή σας όταν χρησιμοποιείτε ή επισκέπτεστε τους Ιστότοπούς μας. Αυτή η Πολιτική για τα Cookies θα πρέπει να διαβάζεται μαζί με την υπόλοιπη παρούσα Πολιτική  Απορρήτου και τους ισχύοντες Όρους Χρήσης.

Παρέχοντας τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των cookies, συμφωνείτε ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να προσπελάσουμε τα cookies όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική για τα Cookies.

Τι είναι τα cookies;

Ένα cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που μπορεί να αποθηκευτεί και να προσπελαστεί από τη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε έναν από τους Ιστότοπούς μας, στο βαθμό που συμφωνείτε. Αυτό επιτρέπει στους Ιστότοπούς μας να διαχωρίζουν τη συσκευή σας από τις συσκευές άλλων χρηστών των Ιστότοπων. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στα www.allaboutcookies.org και www.youronlinechoices.eu.

Πώς χρησιμοποιούν τα cookies οι Ιστότοποί μας;

Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies για να αναγνωρίζουμε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας και να παρακολουθούμε τη χρήση των Ιστότοπών μας. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούμε cookies για τον έλεγχο της πρόσβασης σε συγκεκριμένο περιεχόμενο στους Ιστότοπούς μας και να επεξεργαζόμαστε οποιαδήποτε αιτήματα που έχετε υποβάλει.

Για τη διαχείριση των Ιστότοπών μας και για ερευνητικούς σκοπούς, μπορεί να συνάπτουμε συμβάσεις με τρίτους παρόχους υπηρεσιών για την παρακολούθηση και την ανάλυση στατιστικών πληροφοριών χρήσης και του όγκου κίνησης στους Ιστότοπούς μας. Αυτοί οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν μόνιμα cookies για να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την εμπειρία των χρηστών, να διαχειριστούμε το περιεχόμενο στους Ιστότοπούς μας και να παρακολουθούμε τη συμπεριφορά των χρηστών.

Μπορεί επίσης να συμβληθούμε με τρίτους παρόχους υπηρεσιών που θα στείλουν e-mail σε χρήστες που μας έχουν παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Για βοήθεια στη μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των επικοινωνιών μέσω email, οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να τοποθετήσουν cookies στις συσκευές των χρηστών. Όλα τα δεδομένα που συλλέγουν οι συγκεκριμένοι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών για λογαριασμό της Merisant θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά από ή για λογαριασμό μας και θα κοινοποιηθούν εξωτερικά μόνο σε ανώνυμη και συγκεντρωτική βάση.

Μπορεί να χρησιμοποιούμε τα ακόλουθα είδη cookies για τους σκοπούς που περιγράφονται:

Είδος Cookie

Σκοπός

Απολύτως Αναγκαίο/Τεχνικό

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να μπορούμε να λειτουργούμε τους Ιστότοπούς μας ώστε να έχετε πρόσβαση στους Ιστότοπους όπως ζητήσατε. Αυτά τα cookies, για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ότι έχετε δημιουργήσει έναν λογαριασμό και έχετε συνδεθεί σε αυτόν το λογαριασμό για να προσπελάσετε το περιεχόμενο του Ιστότοπου. Περιλαμβάνουν επίσης cookies που μας επιτρέπουν να θυμόμαστε τις προηγούμενες ενέργειές σας μέσα στην ίδια συνεδρία περιήγησης και να προστατεύουμε τους Ιστότοπούς μας.

Αναλύσεων/Απόδοσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται από εμάς ή από επιχειρηματικούς εταίρους μας για να αναλυθεί το πώς χρησιμοποιούνται οι Ιστότοποι και η απόδοσή τους. Για παράδειγμα, αυτά τα cookies εντοπίζουν ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά οι επισκέπτες μας και από ποιους ιστότοπους προέρχονται. Εάν εγγραφείτε για ένα ενημερωτικό δελτίο ή εγγραφείτε με οποιονδήποτε άλλον τρόπο στους Ιστότοπούς μας, αυτά τα cookies μπορεί να σχετίζονται με εσάς.

Λειτουργικότητας

Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να λειτουργούμε τους Ιστότοπούς μας σύμφωνα με τις επιλογές που κάνετε. Αυτά τα cookies μας επιτρέπουν να σάς «θυμόμαστε» μεταξύ των επισκέψεών σας. Για παράδειγμα, θα αναγνωρίσουμε το όνομα χρήστη σας και θα θυμόμαστε πώς προσαρμόσατε τους Ιστότοπούς μας, για παράδειγμα, προσαρμόζοντας το μέγεθος κειμένου, τις γραμματοσειρές, τις γλώσσες και άλλες ενότητες των Ιστότοπων που είναι προσαρμόσιμες και θα σας παρέχουμε τις ίδιες προσαρμογές στις μελλοντικές σας επισκέψεις στους Ιστότοπους.

Κατάρτιση Προφίλ, Στόχευση ή/και Διαφήμιση

Μπορεί να χρησιμοποιούμε cookies για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διαδικτυακή σας δραστηριότητα και για την αναγνώριση των ενδιαφερόντων σας, ώστε να παρέχουμε τις διαφημίσεις που σας αφορούν περισσότερο. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων από εμάς, όπως περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα «Τα δικαιώματά σας».

Διαφημίσεις τρίτων

Μπορεί να επιτρέψουμε στους επιχειρηματικούς μας εταίρους να χρησιμοποιούν cookies στον Ιστότοπό μας για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής πληροφοριών για τις διαδικτυακές δραστηριότητές σας με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικούς ιστότοπους. Οι επιχειρηματικοί εταίροι που παράγουν αυτά τα cookies έχουν τις δικές τους πολιτικές ιδιωτικού απορρήτου και μπορεί να χρησιμοποιούν τα cookies τους για να παράγουν στοχευόμενη διαφήμιση σε εσάς σε άλλους ιστότοπους, βάσει των επισκέψεών σας στους Ιστότοπούς μας.

Πώς μπορώ να αρνηθώ ή να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου για τη χρήση των cookies;

Εάν δεν θέλετε να τοποθετούνται cookies στη συσκευή σας, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε την τοποθέτηση όλων ή ορισμένων cookies και για να ειδοποιήστε όταν τοποθετείται ένα cookie στη συσκευή σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να το κάνετε, ανατρέξτε στην ενότητα «βοήθεια», «εργαλείο» ή «επεξεργασία» ή επισκεφτείτε το www.allaboutcookies.org. Σημειώστε ότι αν χρησιμοποιείτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας για να αποκλείσετε όλα τα cookies (συμπεριλαμβανομένων των αυστηρά απαραίτητων cookies), μπορεί να μην έχετε πρόσβαση ή να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες ή ορισμένες από τις λειτουργίες των Ιστότοπών μας.

Αν θέλετε να καταργήσετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί προηγουμένως, μπορείτε να τα διαγράψετε με μη αυτόματο τρόπο σε οποιαδήποτε στιγμή. Ωστόσο, αυτό δεν θα εμποδίσει τους Ιστότοπούς μας να τοποθετούν cookies στη συσκευή σας στο μέλλον, εκτός και αν προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη των προφίλ χρηστών και τη χρήση των cookies στόχευσης/διαφήμισης, ανατρέξτε στο www.youronlinechoices.eu εάν βρίσκεστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η επιλογή σας για την παροχή πληροφοριών

Μπορείτε να επιλέξετε να μην παρέχετε προσωπικές πληροφορίες στην Merisant αποφεύγοντας, μεταξύ άλλων, την πραγματοποίηση αγορών, τη χρήση των υπηρεσιών μας, την υποβολή αίτησης για εργασία και τα αιτήματα για πληροφορίες. Επίσης, μπορείτε να αποφύγετε την υποβολή πληροφοριών απευθείας σε εμάς. Ωστόσο, εάν δεν παρέχετε προσωπικές πληροφορίες όταν σας ζητηθούν, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε το πλήρες φάσμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας ή πληροφορίες σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες, προωθήσεις και άλλες ευκαιρίες.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις θα μπορείτε να ασκήσετε. Αυτά τα δικαιώματα είναι τα εξής:

 • Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε σχετικά με εσάς. Εάν διατηρούμε τις πληροφορίες σας με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για να μπορέσουμε να συνάψουμε μια σύμβαση μαζί σας, μπορείτε επίσης να ζητήσετε να σας παράσχουμε ένα αντίγραφο των πληροφοριών σας σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή.
 • Εάν οι πληροφορίες σας είναι εσφαλμένες, μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσουμε, να τροποποιήσουμε ή να διαγράψουμε τις πληροφορίες που είναι ανακριβείς.
 • Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών.
 • Μπορείτε να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών σε ορισμένες περιπτώσεις όταν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων μας.

Με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, θα συμμορφωθούμε με το αίτημά σας το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 1 μήνα το πολύ μετά την παραλαβή ενός έγκυρου αιτήματος. Εάν το αίτημά σας είναι ιδιαίτερα περίπλοκο, ίσως χρειαστεί να παρατείνουμε αυτή την περίοδο στους 2 μήνες. Οποιοδήποτε αίτημα άσκησης αυτών των δικαιωμάτων θα αξιολογηθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και ενδέχεται να υπάρχουν περιστάσεις στις οποίες δεν έχουμε νόμιμη υποχρέωση να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας. Για παράδειγμα, μπορεί να απορρίψουμε αιτήματα που προσδιορίζουμε ότι είναι αδικαιολόγητα επαναλαμβανόμενα ή ότι διακυβεύουν το ιδιωτικό απόρρητο άλλων. Τα αιτήματα πρόσβασης και διόρθωσης μπορούν να γίνονται δωρεάν, εκτός εάν είναι επαναλαμβανόμενα, υπερβολικά ή αβάσιμα, οπότε μπορεί να σας χρεώσουμε τα διοικητικά έξοδα για τον χειρισμό του αιτήματος.

Μερικά από αυτά τα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν διαδικτυακά μέσω του λογαριασμού σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε, να τροποποιήσετε και να διαγράψετε συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των Ιστότοπών μας και να καταργήσετε την εγγραφή σας για email, μηνύματα κειμένου ή άλλα μηνύματα. Εάν δεν μπορείτε να διαχειριστείτε το αίτημά σας μέσω του διαδικτυακού λογαριασμού σας, τότε επικοινωνήστε μαζί μας στο privacypolicy@merisant.com.

Δικαίωμα εξαίρεσης από μηνύματα μάρκετινγκ ή ανάκληση της συγκατάθεσης

Επίσης, μπορείτε σε οποιαδήποτε στιγμή να μας πείτε να μην σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ μέσω email, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «διαγραφή» (unsubscribe) στα email με περιεχόμενο μάρκετινγκ που λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας όπως καθορίζεται παρακάτω. Θα εφαρμόζουμε τις προτιμήσεις σας από τότε και μετά, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση ή τη γνωστοποίηση των προσωπικών σας πληροφοριών από τη Merisant, αυτό θα σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να εκμεταλλευτείτε συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες της Merisant.

Παράπονα/Καταγγελίες

Εάν είστε δυσαρεστημένοι ή έχετε ανησυχίες σχετικά με το πώς χειριστήκαμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας (δείτε το «Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας»), για να μπορέσουμε να επιλύσουμε το ζήτημα. Σας προτείνουμε θερμά να επικοινωνήσετε μαζί μας πρώτα, ωστόσο, έχετε επίσης το δικαίωμα να καταθέσετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή.

15. Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου ή την παρούσα Πολιτική  Απορρήτου Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο privacypolicy@merisant.com

 

Μπορείτε επίσης να μας γράψετε στη διεύθυνση:


Merisant Company

Legal Department

125 S. Wacker Dr., Suite 3150

Chicago, IL 60606

U.S.A.

 

ή


Merisant UK, Ltd.

Legal Department

St Johns Court, Easton Street

High Wycombe HP11 1JX

United Kingdom