Ποια είναι η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη για Σουκραλόζη;

Η αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη Σουκραλόζης έχι οριστεί από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας / Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (FAO / WHO) μεικτής επιτροπής εμπειρογνωμόνων για τα πρόσθετα τροφίμων,  και είναι 15 mg / kg σωματικού βάρους ανά ημέρα.

Ένας ενήλικας βάρους 70 κιλών μπορεί να καταναλώσει 232 κουταλάκια του γλυκού CANDEREL με σουκραλόζη  σε μια ημέρα για ολόκληρη τη ζωή.