Πόσο Canderel επιτρέπεται να καταναλώνουμε ημερησίως;