Τι είναι η φαινυλοκετονουρία;

Η φαινυλοκετονουρία είναι μία σπάνια κληρονομική δυσλειτουργία, στην οποία ο οργανισμός εμφανίζει μειωμένη ικανότητα στο να μεταβολίζει τη φαινυλαλανίνη (ένα από τα συστατικά της ασπαρτάμης). Το αποτέλεσμα είναι αύξηση της ουσίας αυτής στο πλάσμα και πιθανή πρόκληση διαταραχών στο νευρικό σύστημα.